Kontakt

Funktionærerne i afd. 43 er dem du møder i hverdagen, og som sørger for den daglige drift af afdeligen.

Bestyrelsen har bl.a. ansvaret for økonomi, planlægning og fremtidig projekter i afdelingen.

Håndværkerne bruger vi i det daglige når noget skal repareres, så som VVS, EL, m.m. Vi har nogle faste firmaer som kender afdelingen til at ordne de forskellige ting.

Hovedeafdelingen i AAB står for at administrere de omkring 19.000 lejemål, og 107 afdelinger.. Det er også hovedeafdelinger som sørger for den fortsatte udvikling af AAB.

Bestyrelsesmedlemmer og ansatte i en AAB-afdeling, kan logge på AAB's intranet og få adgang til oplysninger om boligafdelinger, fælles kalender, nyheder, m.m.