Boliglån

Boligsøgende - Boliglån

SØG BOLIG I AAB

Boligforeningen AAB har en bred vifte af almene boliger til udlejning. Du kan søge i en af vores mange afdelinger på vores hjemmeside.

BOLIGBASEN

Ønsker du at få en bolig i afdeling 43, eller andre af AAB´s afdelinger skal du starte med at registrere dig på bolig opskrivningsside "Boligbasen"

BOLIGLÅN

Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

BOLIGSTØTTE

Boligstøtte er et kommunalt tilskud, du kan få som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag flerer forskellige parameter.

Boliglån.

Hvad er boliglån?


Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. Det er et krav, at boligen er opført og taget i brug efter den 1. april 1964.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt ’pligtlån’ – hvis din husstands indkomst ligger under en bestemt grænse.

Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Der er endvidere en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor i en fælles lejlighed.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud.


Læs mere om Boliglån på borger.dk her - Link