Husorden

Beboere - Husorden

HUSORDEN


Det er i alle beboeres interesse at husordenen efterleves.


Råderetskatalog

inklusive bestemmelser

om installation og

skillevægge.


Boligforeningen AABFællesvaskeriet

Ruskær 34,

2610 Rødovre

Vaskeriets åbningstider

Alle dage

kl. 7.00 til kl. 21.00Selskabslokalet er beliggende Ruskær 22.


Lokalet kan kun lejes af beboere i afdelingen.


Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretninger


"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua."Information og referat vedr. afdelingsmøder i afd. 43.Information omkring afd. 43 regnskaber.


Forord


Det er i alle beboeres interesse at husordenen efterleves.

Den har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvor vi alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fælles interesser.

Vejledning og henstillinger givet af afdelingens funktionærer og afdelingsbestyrelsen under henvisning til beboeroverenskomst, vedtægter eller husorden skal efterkommes af beboerne. Funktionærerne har pligt og afdelingsbestyrelsen ret til at påtale overtrædelse af gældende bestemmelser.

Disse er et led i de bestræbelser, der udfoldes for at skabe et godt miljø for beboerne, holde bebyggelse og friarealer i en god og pæn orden og dermed holde omkostningerne så lave så muligt.

Andelshaverne i en afdeling kan ved stemmeflertal vedtage ændringer til denne husorden, som gælder for alle afdelingens beboere, og ændringerne skal meddeles til AAB’s forretningsudvalg.

Læs hele dokumentet her:

"Husorden for afd. 43"