Afdelingsmøder


Det er i alle beboeres interesse at husordenen efterleves.


Råderetskatalog

inklusive bestemmelser

om installation og

skillevægge.


Boligforeningen AABFællesvaskeriet

Ruskær 34,

2610 Rødovre

Vaskeriets åbningstider

Alle dage

kl. 7.00 til kl. 21.00Selskabslokalet er beliggende Ruskær 22.


Lokalet kan kun lejes af beboere i afdelingen.Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretninger

AFDELINGSMØDER


Information og referat vedr. afdelingsmøder i afd. 43.Information omkring afd. 43 regnskaber.


Afdelingsmødet...


Hold øje med, hvornår din boligafdeling holder afdelingsmøde. Afdelingsmødet er nemlig din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.


Hvad sker der på afdelingsmødet?

På afdelingsmødet bliver du orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og du får mulighed for at lade din stemme blive hørt. Og sidst, men ikke mindst, er det også her, du kan pege på dem, du tror, der vil udføre et godt bestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling?


Før afdelingsmødet

Du får to indkaldelser til afdelingsmøde i din afdeling. Først en foreløbig indkaldelse senest fire uger før afdelingsmødet, og siden en endelig indkaldelse senest en uge før mødet.


I den foreløbige indkaldelse efterspørger afdelingsbestyrelsen punkter til dagsordenen og forslag fra afdelingens beboere. I den endelige indkaldelse indgår en færdig dagsorden med alle punkter, forslag og evt. bilag.


Du kan læse mere om afdelingsmødet i folderen "Brug din inflydelse - kom til afdelingsmøde"


Referat af afdelingsmøde august-2021 "Dokument"

Referat af afdelingsmøde 7-9-2020  "Dokument"

Beretning til afdelingsmøde d. 7. september2020 "Dokument"

Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde - 07-09-2020 "Dokument"

Endelig Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde - 10-09-2019 "Dokument"

Referat af ekstraordinært medlemsmøde - 11-09-2017 "Dokument"

Endelig Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde - 2016-09-13 "Dokument"

Referat af ekstraordinært medlemsmøde - 22-04-2015 "Dokument" (Videoovervågning)

Referat af ordinært medlemsmøde - 10-09-2014 "Dokument"

Referat af ordinært medlemsmøde - 19-09-2012 "Dokument"

Referat af ekstraordinært medlemsmøde - 09-12-2009 "Dokument" (Budget)